Wedstrijdreglement winterpromo

Wedstrijdreglement wintercampagne 2023 - 2024

De wedstrijd wordt georganiseerd door Tabloo, het bezoekers- en ontmoetingscentrum van NIRAS, Gravenstraat 3 in Dessel. Iedereen die de wedstrijdvraag op de website www.tabloo.com/winterpromo beantwoordt en zijn/haar mailadres achterlaat, wordt beschouwd als deelnemer van de wedstrijd. Enkel wie de wedstrijdvraag juist beantwoordt, maakt kans om te winnen. 

De wedstrijd loopt van 1 december 2023 tot en met 31 januari 2024. Uit alle juiste antwoorden worden vijf winnaars geloot. Zij worden vanuit info@tabloo.com voor 14 februari 2024 verwittigd via e-mail en krijgen een digitale cadeaubon ter waarde van 16 euro (inkomprijs voor Expoo voor twee volwassenen). 

De e-mailadressen van de deelnemers worden bewaard tijdens het verloop van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens verwijderd. De privacyverklaring van Tabloo kan je hier nalezen. De namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de website en sociale media van Tabloo. 

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.