Partners

Tabloo is een initiatief van NIRAS samen met de partnerschappen STORA en MONA en hun respectievelijke gemeenten Dessel en Mol. SCK CEN droeg bij tot de expo.

Tabloo - Expoo - NIRAS - ONDRAF

NIRAS

NIRAS is de instelling die verantwoordelijk is voor het veilige beheer van radioactief afval en verrijkte splijtstoffen in België. Daarnaast staat NIRAS mee in voor de sanering en ontmanteling van nucleaire installaties die buiten dienst gesteld werden. NIRAS investeert in kennis door onderzoeksprogramma’s te bepalen en hun resultaten te integreren. NIRAS doet beleidsvoorstellen aan de regering en gaat in dialoog met de samenleving om een draagvlak te creëren voor oplossingen. Tot slot zorgt NIRAS ervoor dat het financiële plaatje klopt volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Surf naar de website van NIRAS

STORA

STORA

STORA is de studie- en overleggroep die voor de Desselse gemeenschap alle nucleaire aangelegenheden in de gemeente opvolgt, met betrokkenheid van de inwoners. De vzw STORA wordt gevormd door 70 Desselaars die samen het lokale gemeenschapsleven, het lokale bedrijfsleven en de lokale politiek vertegenwoordigen. STORA volgt de geplande berging van het Belgisch laag- en middelradioactieve en kortlevende afval in Dessel op. In het bijzonder wordt gewaakt over de invulling van de maatschappelijke voorwaarden die de Desselse gemeenschap heeft gesteld bij het aanvaarden van de berging op het grondgebied van de gemeente.

Surf naar de website van STORA

MONA

MONA

MONA vzw, dat zijn inwoners uit Mol die de geplande berging van het Belgisch laag- en middelactieve kortlevend afval opvolgen. De vrijwilligers van MONA volgen niet alleen de technische aspecten van dit project op, maar zij waken ook over de invulling van de maatschappelijke voorwaarden die destijds gesteld werden voor het aanvaarden van de berging. Daarnaast volgt MONA ook de bredere nucleaire problematiek van nabij op. MONA vzw is al meer dan 20 jaar lang een maatschappelijk verhaal met betrokken vrijwilligers uit verschillende hoeken van de samenleving.

Surf naar de website van MONA 

Tabloo - Expoo - SCK CEN

SCK CEN

SCK CEN, het Belgische nucleaire onderzoekscentrum, is een wereldleider op het vlak van nucleair onderzoek, dienstverlening en opleidingen. Gedreven door een passie voor wetenschap en innovatie zet SCK CEN toekomstgerichte stappen naar een betere maatschappij. De onderzoeksactiviteiten focussen op grote thema’s, waaronder de veilige uitbating van nucleaire installaties, bescherming tegen straling en kankerbestrijding. SCK CEN reikt toegepaste oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen. Het onderzoekscentrum deelt daarbij zijn kennis in alle openheid. SCK CEN ontwierp en bouwde het expogedeelte rond ‘onderzoek naar nucleaire toepassingen’.

Surf naar de website van SCK CEN 

Over Tabloo

 • Tabloo - Historiek - l'histoire

  Historiek

  Benieuwd hoe Tabloo tot stand kwam? Vanwaar kwam het idee en waarom ligt Tabloo in Dessel?

 • radioactief

  Radioactiviteit

  Wil je graag al wat meer weten over radioactiviteit en kennismaken met het beheer van radioactief afval?

 • Tabloo - Expoo - Geologische berging in de lift - L’ascenseur vers le stockage géologique

  Expoo

  Dompel je onder in een onzichtbare wereld en ervaar radioactiviteit op een leuke en interactieve manier.

Image

Bezoekers

Image

Groepen

Image

Lagere scholen

Image

Middelbare scholen

Image

Hoger onderwijs